De Weikes  | Kesterbeekmoeras  | Rilroheide

Wil je het natuurbehoud in onze streek ondersteunen? Geef je er de voorkeur aan om je gift voor 100% in het aankopen van natuurterreinen te stoppen? Stort dan op de volgende rekening met vermelding van het projectnummer dat je wenst te ondersteunen: BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Mechelen. Vanaf € 40 wordt een fiscaal attest afgeleverd.

De Weikes

Top

Kesterbeekmoeras

Top

Rilroheide