Woordje van de voorzitter

Als we de gewestplannen bekijken moeten we vaststellen dat de samenleving vooral geïnteresseerd is in bouwgrond: woongebied, woonuitbreidingsgebied, reservegebied; in werken: industriegebied, kleinhandelszones en landbouwgebied; of in recreatie: sportterreinen, kampeerpleinen en bossen om in te wandelen, te joggen of te mountainbiken.

Maar wie bekommert zich om de overschotten, om de gebieden waar we nauwelijks iets mee kunnen doen? Heiden, moerassen, natte beemden: zijn die gebieden waardeloos? Absoluut niet. Wie deze restjes wat beter leert kennen ontdekt al snel dat ze landschappelijk en qua biodiversiteit zeer waardevol zijn en komt tot het besef dat deze laatste groene snippers onze bescherming en waardering verdienen. Juist voor het behoud en de bescherming van deze gebieden zet Natuurpunt zich ten volle in. Met professionele medewerkers op Vlaams niveau en een legertje vrijwilligers in de lokale afdelingen.

Voor een wandeling in een bos verplaatsen we ons kilometers ver. Denk er maar eens over na: natuurgebieden verdienen evenveel aandacht als cultuurgebieden. Ze zijn een absolute noodzaak voor een evenwichtige ontwikkeling van de mens. Met uw steun dragen we allen bij tot een betere toekomstige samenleving.

Piet Onnockx